I1 AUSCHWITZ-BIRKENAU (PL)

Dne 16. prosince 1942 vydal Heinrich Himmler rozkaz, aby všichni „cikáni“, kteří tehdy ještě žili v Německé říši, byli deportováni do tábora v Osvětimi. Tento tzv. osvětimský výnos byl začátkem poslední fáze plánu vyhlazení „cikánů“. Masové deportace německých, rakouských a českých Romů a Sintů do tábora AuschwitzBirkenau byly zahájeny v březnu 1943. Přes 20 000 Romů a Sintů bylo vtěsnáno do 32 dřevěných baráků v „cikánském rodinném táboře“ v Auschwitz. Do července 1944 jich zemřelo přibližně 70 procent. Ti, kdo byli stále schopni pracovat, byli odvezeni do jiných koncentračních táborů. Zbylých 2879 vězňů bylo zplynováno v noci 2. srpna 1944.

1943 - 1944