I4 BUCHENWALD (D)

Do roku 1938 byly do koncentračního tábora v Buchenwaldu poblíž Weimaru deportovány stovky německých Sintů a Romů. V roce 1939 přijelo z Dachau 600 rakouských Sintů a Romů včetně mnoha dospívajících děvčat a chlapců. V roce 1940 bylo 500 přeživších Romů a Sintů převezeno do koncentračního tábora v Mauthausenu. Když byl v létě roku 1944 opuštěn vyhlazovací tábor Auschwitz, přijelo do Buchenwaldu dalších 1800 romských a sintských mužů, ale 200 z nich bylo posláno zpět do Auschwitz, kde byli v září zavražděni. Přibližně 1000 romských a sintských žen, které byly evakuovány z tábora Auschwitz, bylo posláno do táborů v Altenburgu, Schliebenu a Taucha u Lipska, které byly podřízeny táboru v Buchenwaldu. Jen málo z nich přežilo nelidské podmínky v tamních továrnách na výrobu zbraní.

1945