I4 BUCHENWALD (D)

Do roku 1938 boli stovky nemeckých Rómov a Sintov deportovaných do koncentračného tábora Buchenwald neďaleko mesta Weimar. V roku 1939 prišlo z mesta Dachau 600 rakúskych Rómov a Sintov, medzi nimi aj mnohí tínedžeri. V roku 1940 presunuli 500 Rómov a Sintov, ktorí prežili, do koncentračného tábora v Mauthausene. Keď bol vyhladzovací tábor v Auschwitzi v lete 1944 uzavretý, dorazilo do Buchenwaldu ďalších 1800 rómskych a sintských mužov. Z nich však v septembri 200 poslali späť do Auschwitzu, kde zahynuli. Okolo 1000 rómskych a sintských žien evakuovaných z Auschwitzu deportovali do rôznych častí tábora v Buchenwalde - Altenburgu, Schliebenu, Leipzig-Tauchu. Niektorí z nich prežili neľudské podmienky v továrňach na výrobu zbraní.

1945