I4 BUCHENWALD (D)

Redan 1938 hade hundratals romer deporterats till det tyska koncentrationslägret i närheten av staden Weimar. Året därpå transporterades omkring 600 österrikiska romer, många unga, från koncentrationslägret Dachau till Buchenwald. Av de romer som fortfarande levde 1940 förfl yttades 500 till koncentrationslägret Mauthausen. I samband med nedmonteringen av ”zigenarfamiljelägret” i Auschwitz-Birkenau sommaren 1944, fl yttades 1 800 romska män till Buchenwald. Någon månad senare skickades 200 av dem tillbaka för att dödas. Omkring tusen av de romer som förfl yttades från Auschwitz-Birkenau 1944 placerades i olika underläger till Buchenwald, i Altenburg, Schlieben och Leizpzig-Taucha, där de arbetade i olika vapenfabriker. Endast ett fåtal överlevde de omänskliga levnadsvillkoren.

1945