G2 Frankfurt

V roce 1929 byl na okraji Frankfurtu nad Mohanem zřízen tábor pro místní Sinty a Romy. Městská rada se pokusila donutit sintské a romské rodiny k tomu, aby odešly ze svých domovů ve městě. Mnoho rodin, které byly závislé na podpoře místních úřadů, nemělo na výběr a muselo se přestěhovat do tábora, v němž panovaly špatné hygienické podmínky. Tábor byl zrušen v roce 1935. Od roku 1937 byli Romové a Sintové z Frankfurtu a zbytku Hessenska posíláni do tábora v Dieselstrasse, kde začal v roce 1938 výzkumný ústav Roberta Rittera pro rasovou hygienu a biologii obyvatelstva provádět pokusy na vězních. Řada z nich byla následně deportována do táborů smrti.

1929