G2 Frankfurt

År 1929 upprättade staden Frankfurt ett läger i utkanten av staden för romer med kopplingar till området. Många familjer tvingades att lämna sina gamla bostäder och flytta till lägret. Där levde de under mycket dåliga hygieniska förhållanden. Lägret stängdes år 1935. Två år senare internerades romska familjer från hela Hessen i ett läger på Dieselstrasse i Frankfurt. År 1938 började Robert Ritters rashygieniska forskningsinsti- tut att genomföra undersökningar av fångarna i lägret. Många blev sedan deporterade till de nazityska förintel- selägren.

1929