I12 WESTERBORK (NL)

Tábor v nizozemském Westerborku byl zřízen v roce 1938 jako uprchlický tábor pro německé a rakouské Židy, kteří prchali z Třetí říše. Po německé okupaci Nizozemska v květnu 1940 se z Westerborku stal tranzitní tábor pro nizozemské Židy a Romy a Sinty, kteří byli deportováni do tábora AuschwitzBirkenau, Sobibór a do dalších táborů. V květnu 1944 bylo zatčeno 574 „obyvatel obytných vozů“ a převezeno do Westerborku. Tam byli vyšetřeni a 245 lidí, které nacisté považovali za „cikány“, bylo deportováno do tábora Auschwitz-Birkenau. Přežilo jich pouze třicet.

1944