I12 WESTERBORK (NL)

Tábor Westerbork v Holandsku bol založený v roku 1938 ako utečenecký tábor pre nemeckých a rakúskych Židov, ktorí utiekli z Tretej ríše. Keď v máji 1940 Nemecko obsadilo Holandsko, Westerbork sa stal tranzitným táborom pre holandských Židov, Rómov a Sintov, ktorí boli ďalej deportovaní do Auschwitzu, Sobiboru a ďalších táborov. V máji 1944 zatkli a presunuli do Westerborku 574 “obyvateľov karavanov”. Tam ich vypočúvali a 245 z nich, ktorých nacisti označili za “cigánov”, deportovali do Auschwitzu. Prežilo ich iba tridsať.

1944