D6 Tvångsförflyttning

År 1942 deporterades åttaåriga Anuta Branzan, hennes familj och 30 000 andra rumänska romer från Bukarest till Transnistrien vid gränsen till Ukraina. Lägrets boende bestod framför allt av enkla hyddor, men många tvingades att sova på öppna fält eller söka skydd i övergivna lador. Anuta överlevde två års hunger och tvångsarbete under omänskliga levnadsvillkor. Mer än hälften av de deporterade överlevde inte.

1942