B2 Nežiadúca konkurencia

Klampiari cestovali z dediny do dediny a vidieckym rodinám opravovali hrnce a panvice. Počas veľkej hospodárskej krízy mnohí remeselníci a majitelia obchodov protestovali proti tejto konkurencii. Potulní obchodníci a remeselníci boli stále viac vytláčaní z trhov a jarmokov. Polícia Rómov a Sintov pravidelne zatýkala a za to, že vykonávajú svoju prácu, im udeľovala vysoké pokuty

Potulní klampiari v dedine na severe Burgenlandu v Rakúsku v období medzi vojnami.
1927 - 1937