B2 Nakamadi Konkurencija

O fódossa phirnahi po gava te fódozinen le családengere pirja, serpenyóvi taj lavórja. Tele szvitoszkero gazdaságiko válságo but gaddzsike iparosenge taj seftesenge na teccinlahi, kana o roma taj o szinti oggya dzsanahi ando lengero gav búti te keren. Le vándorike seftesen taj kézművesen egyre feder ári nyuminnahi andar o vásárja taj palo pijacca. O jagale mindig téle tartósztatinnahi le romen taj le szinten taj pharo birságo cshidnahi ári pe lende csak mist’ odá, hogy búti kernahi!

Vándorike fódossa jekhe gaveszte ando Északiko Burgenlando Ausztrijate maskar o dú világháborúvi.
1927 - 1937