B2 Vuřîto konkurencija

Le Kêldêraša phirenas gav gavestar, te bi laśarenas le pirja taj le tigaji kata pavurengê familije. Pe vrjama kata ljumakî ekonomijakî kriza but zanatlije taj bizničarja kêrde protesto kontra kaća avrutni konkurencija. Sja maj but isključisarde le raj le phirutne Řomen anda l‘ pijacur taj sajamur, kaj bićinde peskê buća. Butivar e policija phandadja Řomen taj Sinton taj dja len zurale lovengê glabe numa anda kodja kaj kêrnas peskî bući!

Phirutne Kêldêraša ande ’k gav ando severno Burgenland, pe vrjama maškar le duj ljumakê marimata.
1927 - 1937