H13 MECHELEN / MALINES (B)

Tento tábor pre Rómov a Sintov založili v dedine Elewijt, na okraji belgického mesta Mechelen/Malines. Po nemeckej okupácii Belgicka v roku 1940 využívali staré vojenské baraky v Mechelen/Malines ako väzenie a internačný tábor pre politických väzňov ako aj Židov, Rómov a Sintov. V roku 1944 bolo 352 francúzskych a belgických Sintov a Rómov deportovaných z barakov Dossin do Auschwitzu. Iba 31 z nich prežilo. Rodiny z tábora Elewijt však do Auschwitzu deportované neboli.

1944