J4 SABAC (SRB)

V roku 1941 boli Rómovia z regiónu Mačva v Srbsku spolu s viacerými Židmi zajatí a odvezení do koncentračného tábora v Šabaci, kde ich všetkých 2 100 zastrelili popravné čaty nemeckého Wehrmachtu.

1941