Magyarország

Bibliography / Bibliographie

Károly Bari: A Holocaust a cigány népköltészetben, in: Holocaust Füzetek, 11/1999, p.81-90.

Gyula Purcsi Barna: A cigánykérdés „gyökeres és végleges megoldása“, Budapest 2004.

János Bársony: „A romák sosa az 1940-es évek második felében Magyarországon, in: Múltunk, 1.szám 222-256.

János Bársony: Àttekintés a magyarországi roma holocaust folyamatáról 1939-1945, in: Polgárjogi füzetek, II. evf., 4.füzet/ 1. szám, p. 8-19.

Janos Bársony and Agnes Daroczi (Eds.), Pharrajimos. The Fate of the Roma during the Holocaust, New York, Amsterdam, Brussels 2008.

Gábor Bernáth (Ed): Porrajmos. Recollections of Roma Holocaust Survivors; Budapest 2000.

Ágnes Daróczi, János Bársony (Eds.): Pharrajimos. Romák sorsa a názismus idején, Budapest 2004. 

Ágnes Daróczi, János Bársony (Eds.): Pharrajimos. The Fate of the Roma During the Holocaust, New York-Amsterdam-Brussels 2008.

Csaba Dupcsik: A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében 1890-2008, Budapest 2009.

Kállai, Erno (Hg.), The Gypsies / The Roma in Hungarian Society, Budapest 2002.

László Karsai: A cigánykérdés Magyarországon, 1919-1945. Út a cigány Holocausthoz, Budapest 1992.

Katz Katalin: Visszafojtott emlékezet. A magyarországi romák holokauszttörténetéhez. Budapest, 2005.

Königliches ungarisches statistisches Bureau: Ergebnisse der in Ungarn am 31.1.1893 durchgeführten Zigeuner-Conscription mit fünf graphischen Beilagen, Budapest 1895.

Barna Mezey (Ed): A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban 1422-1985, Budapest 1986. 

Jan Parcer (Ed.): Memorial Book. The Gypsies at Auschwitz-Birkenau.  München-London-New York-Paris, 1993, K. G. Saur.

Roma Sajtoközpont (Eds): Roma Holocaust - Kodola seron, kon perdal zhuvinde / Túlélök emlékeznek / Recollections of survivors, Budapest 2001.

Jutka Róna: Magyar Cigányok – Túlélök vallanak / Hungarian Gypsies – Survivors' Stories,  Budapest 2011.

György Szabó: Die Roma in Ungarn, Ein Beitrag zur Sozialgeschichte einer Minderheit in Ost- und Mitteleuropa, Frankfurt am Main 1991.

Szabolcs Szita: Együttelés, üldöztetés, népírtás. A cigánság a Kárpát-medencében a második világhaború idején (1939-1945),  Budapest 2009.

Szabolcs Szita: (Ed): Tények, adatok. A cigányok háborús üldöztetésének (1939-1945) tanintézeti feldolgozásához. Budapest 200.

Szabolcs Szita: A komáromi deportálás 1944 öszén, Budapest 2002.