Slovensko

Bibliography / Bibliographie

Vasil Fedič: Východoslovenskí Rómovia a II. svetová vojna, Humenné 2001, S. 43 f.

Martin Fotta, Ingrid Vagačová (Ed.): Rómovia a druhá svetová vojna (co-editor Vagácová, I.), Bratislava 2006.

Dušan Halaj (Ed.): Fašistické represálie na Slovensku, Bratislava 1990.

Emilia Horvátová: Cigáni na Slovensku. Historicko-etnografický náčrt, Bratislava 1964.

Milena Hübschmannová: Osudy slovenských Rómov v 2. svetovej vojne, in: Romano ľil 37 - 94 (1992-1993).

Karol Janas: Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939-1945), Bratislava 2010.

Anna Josko: Die slowakische Widerstandsbewegung, in: Victor S. Mamatey, Radomir Luža: Geschichte der Tschechoslowakischen Republik, Wien u.a. 1980, S. 385 – 408.

Ivan Kamenec: Koncentračné a pracovné tábory pre rasove prenasledovaných občanov na Slovensku v rokoch 1938-1945, in: Terezínske listy 5 (1975), S. 12-25.

Ivan Kamenec: Slovenský štát (1939–1945). Anomal Verlag, Prag 1992.

Zuzanna Kollárová: Rómovia v období I. ČSR, II. ČSR a Slovenského štátu, in: Michal Vašečka (Ed.): Čačipen pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku, Bratislava 2002, S. 43-52.

Dušan Kováč: Paradoxa und Dilemmata der postkommunistischen Geschichtsschreibung, in: Österreichische Osthefte 44 (2002), H. 1/2, S. 15-41.

Eva Kowalská: Neue Wege zur Bewältigung der Geschichte der Slowakei in den 1990er Jahren, in: Österreichische Osthefte 44 (2002), H. 1/2, S. 287-297.

Arne Mann: Romský dějepis, Praha 2001, S. 13-16.

Arne Mann: Postavenie Rómov na Slovensku počas druhej svetovej vojny, in: Hana Frištenska, I. Lázničková, A. Sulitka (Ed.): Neznámy Holokaust, Praha 1995, 57-63.

Arne Mann, Zuza Kumanová: Ma bisteren! Nezabudnite! Do not forget!, Bratislava 2006.

Ctibor Nečas: La discriminazione e la persecuzione degli Zingari slovacchi negli anni 1939-1945, in: Lacio Drom 14 (1978), Nr. 2, S. 2-6. 

Ctibor Nečas: Nadosudem českých a slovenských Cikánů v letech 1939-1945, Brno 1981.

Ctibor Nečas: Pronásledování Cikánů v období slovenského státu, in: Slovenský národopis 36 (1988), S. 126-136.

Ctibor Nečas: Českoslovenští Romové v letech 1938-1945, Brno 1994.

Ctibor Nečas: Romové na Slovensku (1938-1945), (unveröffentlichtes Manuskript), Brno 2003. 

Ctibor Nečas: Sinti und Roma im Protektorat Böhmen und Mähren sowie in der Slowakischen Republik in den Jahren 1939-1945, in Waclaw Dlugoborski (Hg.): Sinti und Roma im KL Ausschwitz-Birkenau 1943-1944 vor dem Hintergrund ihrer Verfolgung unter der Naziherrschaft, Oświęcim 1998, S. 178-190.

Eduard Nižňanský: Holokaust na Slovensku, vol. 1-7, Bratislava 2001-2005.

Eduard Nižňanský: Nacizmus, holokaust, slovenský štát, Bratislava 2010.

Martin Pekárn. Pracovné útvary pre asociálov 1940 – 1944. In: Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 (Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VII.)

Jan.Zemko a. kol.: Čierny Balog. Partizánska obec v minulosti a prítomnosti, Martin 1974.