C7 Eltávo

O Bernhard Steinbacho ando nyimciko Wehrmachto sztya lukeszto. Kana ári ája, hogy ó szinto hi, téle le szerelingye kathar o lukesztipe taj ánde le csukingye Wiesenbadenoszte. Te ávera maskar o szinti taj roma búti kernahi szar lukeszte ando Wehrmachto taj harcolinnahi vaso Nyimciko pe buter frontende − tel’ odá pale lengere családen liginye taj mundargye ando lágerja. Ando 1943-dikno bers ole Bernhard Steinbacho taj leszkere családo liginye Auschwitzoszte. „Kathar o elejo me sztyomahi o jeddzővo ando lágeri. Szako ratyaha téle kampjom te írinen odolengero számo, ako má múje. Po elejo szako dive legaláb stárvaldes-pándzsvardes manusa múje. Kísíb, kana má o lágeri buter sztya szar pherdo, adalengero számo egyre bárgyolahi. Báre but naszvalipja úje, and’ adana i malárija taj o különfélikne tífussza kednahi egyre buter íleto. Szako ratyaha számolinnahi, hogy ko h’ odona, ako még te akani búti dzsanen te keren, akasz saj hi te haszninen po roboto oggyári andar o lágeri, szar po építkezéssa taj droma te keren.” Adá phengya kísíb pale pi búti ando lágeri o Bernhard Steinbacho. Andar o baro Steinbach családo ó sztya o jek andar odona zalog manusa, ako préko dzsivgye o különfélikne lágerja, aká 45 manusen mundargye maskar leszkero családo o Nemzetike Szocialisti.

Dienstausweisfoto aus Familienbesitz.
1941